Головна - ОУПФУ - Запобігання появам корупції

Запобігання появам корупції

 


      До складу головного управління Пенсійного фонду України у Київській області входить сектор з питань запобігання та виявлення корупції, який створений 22.03.2012 на підставі наказу №52 начальника головного управління, у складі 2 спеціалістів з досвідом оперативно-розшукової діяльності.

      Основними завданнями сектору є підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в головному управлінні та його структурних підрозділах, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Також, перевірка отриманих від пенсіонерів можливо недостовірних документів, необхідних при нарахуванні пенсійного забезпечення.

      Оскільки головне управління Пенсійного фонду України у Київській області не наділене правом оперативної діяльності, після отримання та додаткової перевірки відомостей щодо можливого правопорушення, вони направляються до правоохоронних органів для більш глибокого вивчення та прийняття по ним відповідних рішень.

      У разі, якщо ви маєте відповідну інформацію, пропозиції щодо покращення та активізації роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції, надсилайте свої листи за адресою: 04071, Київ-071, вул. Ярославська, 40, також можна звернутися за контактним телефоном: (044) 425-69-88.

 


 

Стан виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

      З 1 липня 2011 року введено в дію Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», основним завданням якого є гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами та правовими стандартами, що регулюють всі аспекти попередження та протидії корупції, а також визначення єдиного підходу до розуміння сутності корупції, різновидів її проявів, законодавчого врегулювання юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь.

      Корупція - це використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.

      Взагалі акцент в роботі робиться на усунення причин проявів корупції, а не боротьбі з конкретними її проявами.

      На посадах спеціалістів VII категорії державних службовців припустиме використання фахівців з базовим рівнем вищої освіти (бакалавр) («Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», затверджені Наказом Головдержслужби України 01.09.1999р. №65). Вказане порушення з боку начальників Управлінь підпадає під дію п.2 ч.1 ст.6 (неправомірно сприяти призначенню на посаду особи) Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

      Разом з тим, у відповідності до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затверджених наказом Нацдержслужби України від 13 вересня 2011 року №11:

      «Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущенні до її зайняття, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця».

      Посилено контроль за додержанням вимог антикорупційного законодавства. Своєчасно вживаються дисциплінарні заходи до державних службовців, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Закону України «Про державну службу».