Закони та інші нормативно-правові акти

Легалізація профспілок та їх об'єднань на відповідність заявленому статусу та повідомлення організацій профспілок про приналежність до всеукраїнських та іншого статусу профспілок

Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України від 15.05.2003 № 755-VI «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Наказ Міністерства юстиції України від 24.09.2003 № 117/5 «Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок»

Наказ Міністерства юстиції України від 08.07.2011 № 1828/5 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань»

Реєстрація громадських об'єднань

Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об'єднання»

Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV«Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України від 15.05.2003 № 755-VI «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12. 2012 № 1193 «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1845/5 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань»

Наказ Міністерства. юстиції України від 14.12.2012 № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання»

Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 «Про затвердження порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Наказ Міністерства юстиції України від 01.07.2013 № 1302/5 «Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»

Реєстрація структурного утворення політичної партії

Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV «Про політичні партії в Україні»

Закон України від 15.05.2003 № 755-VI «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2001 № 840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»

Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2005 № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»

Наказ Міністерства юстиції України від 08.07.2011 № 1828/5 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань»