Відстеження результативності

Звіт

про результати періодичного  відстеження  результативності  регуляторного акта - розпорядження  Яготинської районної  державної  адміністрації  від  10.02.2009  № 65 „Про  організацію  роботи,  пов’язаної  із  частковим  відшкодуванням  з  районного  бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученми  суб’єктами  малого  та  середнього  підприємництва  для  реалізації  інвестиційних  проектів”

 

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежуються.

Розпорядження Яготинської районної державної адміністрації  від 10.02.2009  №65  „Про організацію роботи,  пов’язаної  із  частковим  відшкодуванням  з  районного  бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами, залученими суб’єктами  малого  та  середнього  підприємництва  для  реалізації  інвестиційних  проектів”,  яке  зареєстроване  у  Яготинському  районному  управлінні  юстиції  Київської  області  04.03.2009  №1/113. 

  1. Назва виконання заходів з відстеження.

Районна  державна  адміністрація

  1. Цілі прийняття акта.

Метою прийняття  розпорядження Яготинської районної державної адміністрації „Про організацію роботи,  пов’язаної  із  частковим  відшкодуванням  з  районного  бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами, залученими суб’єктами  малого  та  середнього  підприємництва  для  реалізації  інвестиційних  проектів”   є  здешевлення  кредитних  ресурсів  шляхом запровадження  ефективного,  на  засадах  відкритості  та  прозорості  механізму  фінансової  підтримки  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  за  рахунок  коштів  районного  бюджету,  сприяння  збільшенню  залучених  кредитних  ресурсів  на  реалізацію  інвестиційних  проектів.

  1. Строк виконання заходів з відстеження.

З 13.06.2016 по 25.07.2016

  1. Тип відстеження.

періодичне

  1. Методи одержання результатів відстеження

Проведення  аналізу  ефективності  використання  коштів  районного  бюджету,  кількості  залучених  суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва  в  реалізації  інвестиційцних  проектів  в  районі  та  їх  результатів

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність.

При  відстеженні  результативності  регуляторного  акту  були  використані  наступні  показники :

-розмір  надходжень  до  державного  бюджету  та  державних  цільових  фондів, пов’язаних  з  дією  акту;

-кількість суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва;

-рівень  поінформованості  суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва  з  основних  положень  акта;

- дані  отримані  на  офіційному  сайті Національного  Банку  України   щодо  вартості  кредитів  за даними статистичної звітності банків України (облікова ставка НБУ на 28.01.2016 –  22,0   %).

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

        В  зв’язку  з тим,  що в  2015 році  кошти  з  районного  бюджету  на  відшкодування  відсоткових ставок за кредитами,  залученими  суб’єктами   малого і  середнього підприємництва  для  реалізації  інвестиційних  проектів  не  виділялись  та  звернень  суб’єктів  малого та  середнього підприємництва  району до райдержадміністрації не надходило  і конкурс не проводився,

 кількісні та якісні значення  показників  результативності (терміни,  протягом  яких  інвестиційні  проекти  будуть  окупатися,  розміри  отриманого  прибутку,  кількість  створених  додаткових  робочих  місць,  збільшення  обсягів  виробництва продукції  та  ін.) не  визначені.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регулярного акта та ступеня

Впровадження   механізму  фінансово-кредитної  підтримки  малого  та  середнього  підприємництва  в  районі  забезпечить  вирішення  соціальних  та  економічних  проблем,   шляхом  створення  нових  робочих  місць,  розвитку  виробничих  потужностей,  впровадження  нових  видів  продукції  та  послуг, підвищення  їх  якості, модернізації та  оновлення  основних  фондів.  З  моменту  проведення  періодичного  відстеження  результативності  регуляторного акту  зазначеного  розпорядження,  звернення  суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва  району  для  отримання  часткового  відшкодування  з районного  бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами   не  надходили.  Таким  чином, протягом  2015  року  кошти  з  районного  бюджету  на  часткове  відшкодування  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученими  суб’єктами  малого  та  середнього  підприємництва  для  реалізації  інвестиційних  проектів,  не  виділялися.

       

 Голова  адміністрації                (підпис)                                                 О.Ф.Дерунець                   

         

   28.07.2016                                             

ЗАТВЕРДЖУЮ                                  

Голова  райдержадміністрації

          О.Ф. Дерунець                                                                       « 07 »  червня  2016  року  №21/1

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення заходів з відстеження результативності діючих власних регуляторних актів

Яготинської райдержадміністрації на 2016 рік

 

№ п/п

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальна за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження

 

Про організацію роботи, пов’язаної з частковим відшкодуванням з районного бюджету  відсоткових ставок  за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Розп.  від  10.02.2009  №65.

періодичне

Управління  економіки

13.06.16-25.07.16

статистичні

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та власності адміністрації                     (підпис)                                                                                Г.В.Боліла