Головна - РУЮ - Громадянам - Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Яготинському районному управлінні юстиції

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Яготинському районному управлінні юстиції

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказ Яготинського районного

                                                                             управління юстиції    

                                                                             02.04.2014 № 16/7

 

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію

в Яготинському районному управлінні юстиції

 

1. Методичні посібники та рекомендації Яготинського районного управління юстиції.

2. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Яготинського районного управління юстиції або здійсненням контрольних, наглядових функцій Головного управління юстиції у Київській області та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координуються через Міністерство юстиції України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

5. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань оформлення допуску працівників Яготинського районного управління юстиції до державної таємниці.

6. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

7. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Яготинському районному управлінні юстиції, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

9. Висновки та накази Яготинського районного управління юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу «Для службового користування» або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

10. Документи Яготинського районного управління юстиції, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

11. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародних договорів про правові відносини і правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

12. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань цивільного та кримінального судочинства, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет, національну безпеку та громадський порядок.

 

 

Начальник управління                                                              О.І.Федина