Головна - РУЮ - Новини

Новини

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА

ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ!

(Щодо заповнення реєстраційних карток!)

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року « 2140/5 «Про затвердження реєстраційних карток», Яготинське районне управління інформує, що цим наказом затверджено нові удосконалені та спрощені форми реєстраційних карток, відповідно до яких надається можливість:

Ставити відмітку, що засновник є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи. У такому випадку не заповнюється окрема сторінка для внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (форми 1, 2 , 4 та 9);

друкувати реєстраційну картку з одного або двох боків аркуша;

не заповнювати і не подавати відповідні сторінки реєстраційної картки у разі відсутності відомостей для їх заповнення (форми 1, 2, 4, 11).

          Отже обов’язково заповнюється та подається перша сторінка відповідної реєстраційної картки із зазначенням кількості усього поданих сторінок та інші заповнені сторінки. Не заповнені сторінки не подаються, як це вимагалось раніше.

         

До уваги органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, прокуратури та Служби безпеки України

 

З 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами буде здійснюватися тільки згідно Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 (набув чинності 22 травня 2015 року).

 

Доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців шляхом приєднання державного органу до договору технічного адміністратора ЄДР та підключення до системи обліку користувачів ЄДР.

 

Відповідно до ч. 4 ст. ст. 20 Закону, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з ЄДР з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України. 

Відповідно до п. 3 Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, доступ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України та їх посадових осіб до ЄДР з метою отримання відомостей з нього в електронній формі надається на підставі договору, укладеного між таким користувачем та технічним адміністратором ЄДР шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті технічного адміністратора ЄДР. 

Відповідно до п. 4 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, технічним адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр». 

Для створення облікового запису отримання відомостей державними органами необхідно виконати наступні кроки: 

Ознайомитись з порядком отримання Державними органами облікових записів для доступу до безкоштовного отримання витягів та довідок з ЄДР, розміщеному на веб-сайті Технічного адміністратора (http://irc.gov.ua/ua/edr_users_do). 

Направити заявку на підключення, яка є додатком до узгодженого Міністерством юстиції України договору приєднання, на адресу Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у паперовому вигляді або в форматі електронного документу. 

Договір приєднання та заявка на підключення (додаток 1 до договору) розміщені на офіційному веб-сайті державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua/ua/edr_users_do).

Згідно п. 7 Порядку, користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних фізичних осіб, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

  

Отримання державними органами відомостей з ЄДР в електронній формі у вигляді виписки, витягу та довідки через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР – Міністерства юстиції України.

Згідно п. 2 Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, користувачі отримують відомості з ЄДР в електронній формі у вигляді виписки, витягу та довідки через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДР – Міністерства юстиції України. 

Для оформлення запиту державним органом на надання електронного витягу чи довідки (за юридичною особою, фізичною особою-підприємцем чи відокремленому підрозділу юридичної особи) на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України створено авторизований вхід для державних органів (електронна адреса: https://usr.minjust.gov.ua/ua/orderdocument). 

Відповідно до п. 6 Порядку, отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, виписки, витяги та довідки засвідчуються підписом користувача, скріпленим його печаткою (за наявності), та залишаються у відповідній справі, у зв’язку з якою здійснено пошук інформації.

 

 

 

 

ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ПРОДОВЖЕНО ТЕРМІН ПОДАЧІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

21 травня 2015 року був ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (надалі – «Закон»).

Закон набирає чинності з моменту його публікації, тобто з 26 травня 2015 року (опублікований в газеті Голос України від 26.05.2015 № 91).

Вищевказаний Закон покликаний врегулювати критичну ситуацію, що склалася у зв’язку з настанням крайнього строку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичними особами.

З моменту набрання Законом чинності:

1. Строк подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб продовжується ще на 4 місяці. Таким чином, кінцевий строк подання – 25 вересня 2015 року.

2. У випадку відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), подаються відомості про його відсутність.

3.   Від подання вищезазначеної інформації звільнені:

юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх заснониками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;

релігійні організації, державні і комунальні підприємства, політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, державні органи, органи місцевого самоврядування та їхні асоціації;

юридичні особи, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, у тому числі кінцевого вигодоодержувача їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

       Таким чином, до 25 вересня 2015 року всі юридичні особи  (крім зазначених вище) повинні надати державному реєстратору реєстраційну картку (форма 4), вказавши інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (даний термін розуміється у значенні, що вживається в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот (5100 грн) до п’ятисот (8500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!!!

 

З 20.03.2015 року набрав чинності Порядок реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0875-14 ), затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 1218/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2015 № 282/5).

Відповідно до зазначеного Порядку заявники мають можливість подавати документи для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання, у межах усього переліку адміністративно-територіальних одиниць, у яких запроваджено реалізацію цього пілотного проекту (зокрема, в межах Київської, Вінницької областей, міста Києва, міста Івано-Франківська, міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області) у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням/місцем проживання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Пілотний проект не поширюється на випадкиподаннядокументів для проведенняреєстраційнихдійелектронним документом.

Звертаємо увагу, що в разі великих черг, неможливості подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за їх місцезнаходженням/місцем проживання громадяни мають право подати документи до будь-якого державного реєстратора в межах Київської, Вінницької областей, міста Києва, міста Івано-Франківська та міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області.