Головна - ОУПФУ - Пенсіонерам - Нове в пенсійному законодавстві

Нове в пенсійному законодавстві!

Великі пенсії будуть оподатковувать

   З 1 липня 2014 року набули чинності норми Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в України" щодо оподаткування пенсійних виплат.

   Нагадуємо, що вказаний Закон був прийнятий Верховною Радою України у зв’язку з необхідністю економного та раціонального використання державних коштів

   Оподатковуються пенсійні виплати лише тих громадян, розмір пенсії або щомісячного довічного утримання  яких перевищує 10 тисяч гривень на місяць (включаючи суми їх індексації). Податок сплачується не з усієї пенсії, а з частки пенсії, яка перевищує 10 тисяч гривень.

   Податок нараховується також на пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

   Структурні підрозділи управління Пенсійного фонду України у Кагарлицькому районі Київської області, як податкові агенти будуть утримувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15% (17 % - до частки пенсії, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня поточного року (у 2014 році 1218 грн. х 10 = 12180 грн.).

 

У 2014 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростатиме двічі


   Відповідно до статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність встановлений в розмірі:
   З 01 січня 2014 року – 949 гривень
   З 01 липня 2014 року – 974 гривні
   З 01 жовтня 2014 року – 1014 гривень

   Для працездатних осіб:
   З 01 січня 2014 року – 1218 гривень
   З 01 липня 2014 року – 1250 гривень
   З 01 жовтня 2014 року – 1301 гривня

   Мінімальна заробітна плата згідно ст.8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” становитиме:
   З 01 січня 2014 року – 1218 гривень
   З 01 липня 2014 року – 1250 гривень
   З 01 жовтня 2014 року – 1301 гривня

   На протязі 2014 року всі розміри пенсій, надбавок та підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних, буде перераховано двічі з 01.07.2014 р. та 01.10.2014 року.

   Окрім того, з 01.03.2014 року органи Пенсійного фонду вперше проведуть перерахунок пенсій у зв’язку з осучасненням заробітної плати на коефіцієнт, який буде рівний відсотку зростання зарплати в Україні та визначений Урядом.

 

ЗМІНИ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ З 1 ГРУДНЯ

     З 1 грудня 2013 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшиться з 894 грн. до 949 грн. Таким чи¬ном, мінімальний розмір пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника на одного утриманця з 1 грудня 2013 року становить 949 грн. , мінімальна пенсія у зв'язку з втратою годувальника на двох утриманців — 1138,80 грн. , на трьох і більше 1423,50 грн. Шахтарі, що не працюють, на яких поширюється чинність Закону України «Про підви¬щення престижності шахтарсь¬кої праці», у грудні отримають пенсію в розмірі, не меншому за 2847 грн.
Перерахунки мінімального розміру пенсій за віком і над¬бавки за понаднормативний стаж у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мініму¬му здійснюватимуться пенсіонерам, які не працюють.
   Пенсіонерам, котрі прац¬юють, пенсію перераховують після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мі¬німуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на дату звільнення з роботи (у випадку отримання пенсії в разі втрати годувальника на неповнолітню дитину пенсію перераховують незалежно від того працює чи ні піклувальник, що от¬римує цю пенсію).
   Статтею 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормативний стаж, які визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з грудня ці показники підлягають перерахунку.
   З 1 грудня 2013 року перерахунку також підлягають : розміри доплат, підвищень інвалідам війни; розміри підвищень, передбачених Законом України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ; розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, передбачених Законом України « Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам» ; розміри підвищень, передбачених Законом України « Про жертви нацистських переслідувань» ; розмір надбавки, передбаченої Законом України « Про донорство крові та її компонентів» ; розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» ; підвищення дітям війни; пенсії за особливі заслуги відповідно Закону України « Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» ; державні та додаткові пенсії згідно Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
     Підсумовуючи, хочу зазначити, що перерахунки Пенсійний фонд проведе самостійно без подання пенсіонерами будь – яких додаткових заяв та відомостей. Виплата відповідних сум буде здійснена у грудні 2013 року.

 

 

Мінімальна пенсійна виплата 85 – річним ветеранам війни з Японією

   З 1 вересня 2013 року інвалідам з числа учасників бойових дій у період війни 1945 року з імперіалістичною Японією та учасникам бойових дій у період війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, мінімальна пенсійна виплата встановлюється в розмірі, передбаченому для інвалідів війни I групи – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або 2547,90 грн.

   Підстава для перерахунку: постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 723 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656".

   Перерахунок проводиться за матеріалами пенсійних справ та не потребує особистого звернення пенсіонерів.

   Виплата перерахованих пенсій буде проведена у листопаді 2013 року.

 

ПРО ОСТАННІ ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

   З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії".

   Цим Законом:

   1)    урегульовано питання включення до страхового стажу періодів перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й одержання у зв’язку з цим допомоги по вагітності і пологах;

   Поширюється на осіб, яким пенсія призначається після 1 липня 2013 року

   2)     надано можливість одержувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника дітям померлого годувальника в період між завершенням навчання в одному із навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців;

   Поширюється на одержувачів пенсій у разі втрати годувальника при дотриманні зазначених умов

   3)     надано можливість під час визначення зарплати для обчислення пенсії вилучити із підрахунку періоди одержання допомоги по безробіттю в межах до 60 календарних місяців страхового стажу, але не більш як 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі;

   Поширюється на осіб, яким пенсія призначається (перераховується згідно із абзацом 2 частини 4 ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування") після 01.07.2000 р.

   4)    удосконалено механізм визначення заробітної плати для обчислення пенсії у випадках наявності неповних місяців страхового стажу в період, за який обчислюється заробіток: сума коефіцієнтів заробітної плати ділиться на страховий стаж, набутий в місяцях, які враховано для визначення заробітної плати;

   Поширюється на осіб, яким пенсія призначається (перераховується згідно із абзацом 2 частини 4 ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування") після 01.07.2000 р.

   5)    змінено механізм щорічного перерахунку раніше призначених пенсій з 1 березня кожного року: на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20% показника зростання середньої заробітної плати в Україні у попередньому році, збільшуватиметься заробітна плата, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Підвищення зарплати буде здійснюватися незалежно від зростання пенсійних виплат у минулому році;

   Порядок перерахунків визначає Кабінет Міністрів України

   6)    Уніфіковано порядок виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні та отримують пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

   Порядок діє з 01.07.2000 р.

   Норми зазначеного Закону поширюються на осіб, яким пенсія призначається після 1 липня 2013 року.