Нормативно-правова база

Указ Президента України „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" від 03.10.1992 № 493 (із змінами та доповненнями).

 Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів» від 19.01.2012 № 93/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 р. за № 67/20380

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

Міністерство юстиції України „Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки" від 21.11.2000 № 586-ХІV.

Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру" від 31.07.2000 № 32/5 (із змінами та доповненнями).

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини „Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" від 15.08.2006 (із змінами та доповненнями).

Лист Міністерства юстиції України „Методичні рекомендації щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України" від 12.12.2000 № 33-8/1732.

Наказ Головного управління юстиції у Київській області "Про затердження порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Київській області , районних, міськрайонних управлінь юстиції Київської області та проведення їх державної реєстрації" від 13.02.2008 № 77/5

Додатки до порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Київській області, районних, міськрайонних управлінь юстиції Київської області та проведення їх державної реєстрації

Закон України від 08.09.2011 № 3720-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Наказ Міністерства юстиції України від 19.12.2011 № 3539/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

Наказ Міністерства юстиції України від 20.08.2008 № 1219/7 "Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 "Про затвердження положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Лист Міністерства юстиції України від 18.06.1993 № 10-90-449 "Рекомендації з питань підготовки, подання на державну реєстрацію, юридичного обліку та зберігання  нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю"