Інформація для багатодітних сімей

Які сім’ї вважаються багатодітними

ЗаконУкраїни «Про охорону дитинства» розширює поняття багатодітна сім’я, визначивши її як сім’ю, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

 Нормативна база

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей ” від 19.05.2009р. № 1343/VІ;

Постанова КМУ «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» від 02.03.2010р. № 209;

Постанова КМУ «Питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» від 02.06.2010 р. № 395;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї» від 29.06.2010 № 1947.

16 червня 2011 року прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до ст.1 Закону України «Про охорону дитинства» щодо визначення багатодітної сім’ї. Згідно цих змін  до складу багатодітної сім’ї включаються також діти старші 18-ти років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

З 1 січня 2010 року набув чинності Закон України від 19 травня 2009 року №1343-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей». Згідно з цим законом багатодітні сімʼї мають право на 50% знижку в оплаті на житлово-комунальні послуги та паливо, користування квартирним телефоном, отримання безоплатних ліків для дітей за рецептами лікарів, щорічне обстеження та диспансеризацію в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

діти - безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування і залізничними  приміськими маршрутами, безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Для того, щоб дана категорія пільговиків набула відповідного соціального статусу й могла користуватись всіма наданими їй пільгами, треба мати відповідне посвідчення.

Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітній родині

Довідка про склад сімʼї форми №3 (в разі, якщо мати та батько зареєстровані за різними адресами довідку подають обидва батьки);

копії паспортів батьків (оригінал мати з собою);

копії ідентифікаційних номерів батьків (оригінали мати з собою);

копії свідоцтв про народження дітей (оригінали мати з собою);

фотокартки 3*4 по 1 шт (мати, батько, діти від 6 до 18 років).

Якщо мати і батько зареєстровані в різних адміністративних територіях, потрібно буде принести довідку за місцем реєстрації  від структурного підрозділу - служб у справах дітей та сім’ї, що сім’я як багатодітна не отримувала посвідчення багатодітної родини.

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.
Посвідчення видаються безоплатно!

Які документи необхідно подати, щоб продовжити  посвідчення, коли в багатодітній сім’ї виховуються діти старше 18-ти років?

Перш за все слід подати довідку з місця навчання дитини чи дітей, в якій має бути вказаний навчальний заклад, факультет, спеціальність, форма  та термін навчання. Обов’язково також слід подати і попередньо видані посвідчення батьків та дітей для того, щоб продовжити термін дії посвідчень.

На який термін продовжується дія посвідчення?

 Термін дії посвідчення в основному продовжується на півроку. Якщо дитина буде продовжувати навчатись у наступному семестрі, слід буде поновити довідку з місця навчання.

В яких випадках сім’я втрачає право на користування пільгами :

- якщо студент переводиться на заочну чи вечірню форму навчання;

- якщо студент припиняє навчання у разі академвідпустки чи інших причин;

- якщо студент вступає в шлюб і створює власну сім’ю.

Правила користування посвідченнями:

1. Посвідчення бажано обгорнути.
2. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

3. Для подовження строку дії посвідчень (в разі народження дитини) до служби у справах дітей та сім’ї (за місцем видачі посвідчення)  подаються документи, зазначені в переліку.
4. Про втрату посвідчення необхідно обов’язково повідомити службу у справах дітей та сім’ї (за місцем видачі посвідчення) .
5. У разі пошкодження, втрати посвідчення або зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі (згідно з переліком).
6. У разі закінчення строку дії, а також пошкоджені посвідчення повертаються у служби у  справах  дітей та сім’ї (за місцем видачі посвідчення).
7. У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім’ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації, копія оголошення подається службі для отримання нового посвідчення.