Робота відділу прийому громадян

Управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації повідомляє про підвищення розмірів державних допомог на 2018 рік.

Про порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

ОСНОВНІ ЗМІНИ ПРИ НАДАННІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ
 
АДРЕСНА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ НА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ І ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВІДНОВЛЕННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ЗА МІСЦЕМ  ЇХ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯПОЛОЖЕННЯ
про відділ прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації

1. Відділ прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.

2. Відділ прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України: «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державний бюджет України» на відповідний рік, «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про психіатричну допомогу»,  «Про житлово-комунальні послуги»; постановами Верховної Ради України; Указами і Розпорядженнями Президента України; Постановами Кабінету Міністрів України: від  21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», від 02.08.2000 р. № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», від 21.08.2001 р. № 1091 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», від 27.12.2001 р. № 1751 « Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», від 04.03.2002 р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», від 24.02.2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», від 29.04.2004 р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»,  від 11.01.2005 р. № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», від 02.04.2005 р. № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд», від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме», від 06.08.2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», від 01.10.2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», від 01.10.2014 р.  № 535  «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам», від 28 лютого 2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», від 28.02.2015 р. № 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій», від 01.10.2015 р. № 758 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)», від 25.12.2015 р. № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 27.04.2016 р. № 317 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409», від 27.04.2016 р. № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  наказами Міністерства соціальної політики України: № 39/283/90/5 від 29.12.1997 року (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 479/763/1157/5 від 18.07.2014 р.) «Про затвердження порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями», № 486/202/524/455/3370 від 15.11.2001 р. (зі змінами, внесеними згідно  Міністерства праці та соціальної політики України  №  883/1058/748 від 31.08.2015 р.) «Про затвердження методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги», №  204 від 22.07.2003 р. (зі змінами, внесеними згідно  Міністерства праці та соціальної політики України  № 1171 від 03.12.2015 р. ) «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб»,  №  95 від 28.04.2004 р. «Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї»,  № 345 від 19.09.2006 р. (зі змінами, внесеними згідно  Міністерства  соціальної політики України № 898 від 07.09.2015 р.) «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»; розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, наказами начальника департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, рішеннями Яготинської районної державної адміністрації та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами начальника управління  соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації, регулюючих дану ділянку роботи відділу прийому громадян, та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, які  безпосередньо стосуються виконання обов’язків покладених даним положенням.

3. Відділ прийому громадян очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється наказом начальника управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.

4. Основним завданням відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації є:

  4.1 Виконання  Законів України, нормативно-правових актів та  Яготинської районної комплексної програми «Турбота».

  4.2 Здійснення прийому громадян з усіх питань в плані соціального  захисту населення ( допомоги, субсидії, пільги, компенсації, тощо).

  4.3 Консультування громадян з питань надання всіх видів соціальних допомог, ознайомлення з порядком їх оформлення, умовами отримання, переліком необхідних документів.

  4.4 Надання адміністративних послуг (видача довідки про отримання/неотримання соціальної допомоги, тощо).

   4.5 Надання соціальних послуг (надання консультацій з питань чинного законодавства, тощо).

   4.6 Здійснення прийому заяв та необхідних документів для призначення  всіх видів соціальних допомог.

  4.7 Інформувати одержувачів про стан раніше поданої заяви на призначення допомог або відмови у призначенні.

  4.8 Визначити необхідність (доцільність) проведення обстеження сім’ї, державним соціальним інспектором.

   4.9 Забезпечити збереження особових справ, відбирати, готувати особові справи для фахівців з прийому громадян та призначення всіх видів соціальних допомог.

   4.10 Ведення журналів реєстрації заяв і документів для призначення всіх видів соціальних допомог.

   4.11 Забезпечувати передачу повного комплекту документі згідно Реєстру не рідше ніж раз на день.

  4.12 В разі потреби згідно діючих термінів вказаних в Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, повідомляти заявника про необхідність донесення документів або усунення недоліків.

   4.13 Формувати запити особових справ одержувачів соціальних допомог.

   4.14 Постійно вести інформаційно - роз’яснювальну роботу  через засоби масової інформації з питань надання населенню соціальних допомог.

   4.15 Відділ прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо начальнику управління або заступнику начальника управління.

5.   Відділ має право:

 5.1. Для погодження вирішення питань при необхідності залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.

  5.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.

  5.3. Брати участь у нарадах, семінарах з питань роботи відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.

 5.4. Отримувати необхідну для виконання всіх завдань та функцій   інформацію від відповідних установ і підрозділів.

 5.5. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян в межах компетенції відділу прийому громадян управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.