Житлові субсидії

     Субсидія на житлово-комунальні послуги
Субсидія є адресною безготівковою допомогою держави малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг.

   Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
Вона призначається за зверненням одного з членів домогосподарства за місцем реєстрації, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла.

Субсидія – це різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних нормативів) та розміром обов’язкового відсотку платежу.

Визначення обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-комунальні послуги, розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить виключно від доходів сім’ї. 

Процедура отримання субсидій здійснюється в районних управліннях праці та соціального захисту.

Заповнені заява та декларація можуть бути надіслані поштою до управління за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем фактичного проживання), або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису. У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, у яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі непідписання заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація.

При призначення сім'ям, до складу яких входять особи, які досягли 14-річного віку

Людям на руки

До уваги отримувачів субсидій про зміну соціальних нормативів на споживання електричної енергії у 2018 році


Все про житлові субсидії

      Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій.
      Вище згаданим законодавчим актом передбачено призначення субсидій на наступний період лише на підставі нових заяви та декларації:
-           особам, в яких за інформацією ДФС, ПФУ, відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
-           особам, які отримували середній середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної зарплати, встановлений на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлових субсидій;
-           особам, які не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний сумарно пртягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житловиж субсидій;
-           внутрішньо переміщені особи;
-           особам, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
-           особам, які є орендарями житлових приміщень(будинків);
-           особи, які зареєстровані в житловому приміщенні(будинку) але фактично в ньому не проживають.
        Для оформлення субсидії на новий період представниким домогосподарств, які зазначені в переліку необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Яготнської районної державної адміністрації каб. №1.
   Решті користувачам Програми житлових субсидій перерахунок буде проведено автоматично.
        Під час призначення субсидії у травні 2018 року на неопалювальний сезон враховуються доходи за ІІІ-ІV квартал попереднього року(крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за квітень 2018 року.
        Важливим є те, що при призначені субсидії враховують  в доходи членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства у разі, коли член сім’ї зареєстрований за іншою адресою. Доходи від реалізації молока, враховуються у розмірі 30 відсотків нарахованих сум.
       Субсидія не призначається:
-           загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м. для квартир і 200 кв.м. будинки(крім дитячих будинків сімейного типута прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживає троє і більше дітей);
-   будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має усвоєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації з дати випуску якого минуло менше 5 років(крім мопедів).ОСНОВНІ ЗМІНИ ПРИ НАДАННІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ  

Подання нових заяви і декларації для призначення субсидії
З 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:

– особи, в яких за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

– внутрішньо переміщені особи;

– особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

– особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

– особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Таким особам необхідно щоразу, після закінчення терміну призначення субсидії, надавати нові заяву і декларацію для призначення субсидії на наступний термін.

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:
1) загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Окрім випадків, коли такі особи:
–  навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

– отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

5) наявна прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) на день звернення за призначенням житлової субсидії.

За наявності перелічених обставин субсидія може бути призначена за рішенням комісії, окрім наявності загальної площі житлового приміщення, що перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку.

Терміни призначення субсидії
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на відповідний сезон:

неопалювальний – до вересня включно

опалювальний – до квітня включно

Для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання пільг та субсидій установлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Таким чином призначення субсидії здійснюється двічі на рік. На наступний період субсидія призначається в автоматичному порядку без звернення, за виключенням окремих категорій одержувачів.

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу призначається до кінця поточного календарного року.

Обрахунок доходу для призначення субсидії 
Під час призначення субсидії у травні на неопалювальний сезон враховуються доходи за ІІІ-VІ квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за квітень.

Для призначення субсидії з початку опалювального сезону доходи враховуються за I—II квартали поточного календарного року.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

Важливим є те, що враховуються доходи членів сім’ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли член сім’ї зареєстрований за іншою адресою.

Запроваджено врахування доходу від реалізації молока у розмірі 30 відсотків нарахованих сум.

Сплата за послуги одержувачами субсидії 
Введено обов’язок для громадян, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, щомісячно сплачувати обов’язкову частку плати за послуги незалежно від обсягу спожитих послуг. у разі несплати обов’язкової частки плати надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

Зміни до соціальних нормативів
Переглянуто споживання нормативів для споживання газу та електроенергії для потреб опалення і відповідні корегуючи регіональні коефіцієнти.

Скасовано норму опалювальної площі житла у розмірі 75 кв. м. для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб.

Натомість запроваджено єдиний підхід при наданні субсидії на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі – не більше        30 відсотків соціальної норми житла, розрахованої для домогосподарства.  Конкретні розміри загальної площі, на яку призначається житлова субсидія (з урахуванням понаднормової), зазначаються в рішенні комісії.