Робота відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

ПОЛОЖЕННЯ
 ПРО ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯГОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населенняуправління соціального захисту населення Яготинськоїдержавної адміністрації входить до складу управління, як самостійний структурний підрозділ.

2. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населенняЯготинської районної державної  адміністрації у своїй діяльностікерується Конституцією та законами України, Постановами Кабінету Міністрів, Постановами колегії та іншими нормативними актами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями обласної тарайонної державної адміністрації, наказами Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації та наказів начальника управління  соціального захисту населення Яготинської районної державноїадміністрації.

3. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населенняуправління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації очолює начальник, якийпризначається на посаду і звільнять із займаної посади наказомначальника управління  соціального захисту населенняЯготинської районної державної адміністрації. Призначення на посаду і звільнення з неї інших працівників відділу здійснюється начальником управління за поданням начальника відділу.

4. Основним завданням відділу є:

   - створення та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

   - організація збирання, систематизація і зберігання інформації персональних даних пільговиків та забезпечення використання для контролю за відомостями, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги;

  -  ведення обліку пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки, в якій використовується індивідуальний ідентифікаційний помер пільговика у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;  

  - виконання завдань, що покладені на управління як на головних розпорядників коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення;

   - інвентаризація, оптимізація та облік діючої в регіоні системи пільг;

      

        Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції :

- робота контролю правильності використання бюджетних коштів;

- створення автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

- надавати інформацію, яка міститься Реєстрі, підприємствам та організаціям, що надають послуги, на запити в межах їх компетенції, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з метою надання пільг, передбачених законодавчими актами, пільговикам;

- використання інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян для наповнення Реєстру; 

- проведення навчань працівників з використання нових законодавчих актів та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення;

- підготовка реєстрів перерахованих сум для підприємств та організацій-постачальників послуг;

- робота з бухгалтерами підприємств та організацій-постачальників послуг щодо видачі реєстрів, консультацій, підготовки листів-повідомлень сум, перерахованих цим підприємствам;

- складання та перевірка звітів за проведені розрахунки з підприємствами та організаціями-постачальниками послуг пільговикам;

- складання кошторисів бюджетних асигнувань, накопичувальних відомостей, фінансової звітності;

- складання оперативної інформації для Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації;

- щомісячне складання актів звірок з підприємствами та організаціями-постачальниками послуг;

- підписання актів звірок з організаціями–постачальниками послуг всіх форм власності;

- щомісячно та щоквартально надавати Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації інформацію щодо кількості осіб, які брали участь в АТО і перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації;

- листування з відповідними установами та організаціями;

- вивчення нової інформації з бухгалтерського обліку;

- проведення консультативної та роз’яснювальної роботи в сфері, що належить до завдань, визначених у розділі 2 цього положення;

- взаємодіє з органами державної виконавчої влади та органами місцевого і регіонального самоврядування, державними і громадськими організаціями у вирішенні питань щодо надання пільг населенню;

- разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади приймає участь у перевірках правильності розрахунків щодо відшкодування витрат підприємствам та організаціям-постачальникам послуг;

- розглядає пропозиції, заяви і скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що входять до компетенції відділу, вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

 

  Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації має право:

-  перевіряти додержання вимог відповідних нормативно-правових актів в роботі підпорядкованих управлінням інших підрозділів персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги;

-  для вирішення питань, пов’язаних із виконанням функціональних обов’язків, у необхідних випадках залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управлінь;

-  одержувати від інших управлінь і відділів, органів соціального захисту населення, підприємств та організацій, робота яких пов’язана з виконанням завдань інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань;

-   начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, за стан трудової і виконавської дисципліни працівників;

-  керівництво відділом здійснює начальник, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.

     

         ПІЛЬГИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
ДО   УВАГИ    ПІЛЬГОВИКІВ !

   Знабуттям чинності Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік”), прийнятий Верховною Радою 07.12.2017 р . З 01 січня 2018 року для оформлення або подовження пільг Ваш дохід не повинен перевищувати 2470 грн,

       Право на пільги окремим категоріям громадян, надається за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.  

   Відповідно до Закону України від 28.12.2014 року №76-VІІІ  «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», з 1 липня 2015 року пільги на житлово-комунальні послуги надаються з врахуванням розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї таким категоріям:

1.    Учасникам війни;
2.    Членам сім’ї загиблих ( померлих) ветеранів війни;
3.    Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
4.   Вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
5.    Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
6.    Вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
7.    Жертвам нацистських переслідувань;
8.    Сільським працівникам освіти на пенсії, сільським працівникам охорони здоров’я  на пенсії;
9.     Дітям війни;
10.   Дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
11.   Сім’ям, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана  з наслідками Чорнобильської катастрофи;
12.     Багатодітним  сім’ям; дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

        Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 р. № 389.

Хто вважається членом сім’ї пільговика?

       Відповідно статті 51 Бюджетного кодексу України при наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім’ї пільговика (окрім статусу діти війни) належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

       З 01 травня 2016 року постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 2016 року України   №319 передбачено, що на період отримання субсидій громадяни не отримуватимуть пільг на оплату житлово-комунальних послуг і придбання твердого палива і скрапленого газу.

    Нова норма не знижує рівень соціального захисту населення, оскільки субсидії розраховуються з урахуванням пільг на плату послуг і об’єм обов’язкового платежу за послуги залежить тільки від доходів сім’ї.

       Крім того, право на отримання пільг подовжується з нинішніх 6 місяців до 12 місяців. 

Перегляд права на пільги з урахуванням доходів проводиться кожні півроку.

Перелік документів які потрібно здати для оформлення пільг

1-   ксерокопія посвідчення - УБД,  ЧАЕС, Багатодітної сім’ї, Уч., дитина війни…….

2-    ксерокопія паспорта, ідентиф. номера (обох, дружини, чоловіка)

3 - ксерокопії свідоцтва про народження дітей до 18 років

4 - довідка про склад сім’ї,  / акт обстеження від депутата

5 - довідка про участь в АТО (для учасників АТО)

6 - квитанції про оплату послуг ЖКП (особові рахунки)

7 - доходи за попередні 6 місяців (працюючих – довідка про зарплату, непрацюючих – довідка з налогової), якщо пільга  залежна  від доходу.

8 - Довідка про отримання\не отримання субсидії ( 1- каб. )

 

Перелік документів  для оформлення пільги на тверде паливо

1 - копія паспорта, ідентифікаційного коду, пільгового посвідчення,

2 – довідка з газконтори про те, що немає газового опалення,

3 – довідка з сільської / міської ради, про наявність пічного опалення в будинку

4 – довідка з 1 – го кабінету про субсидію

5 -  довідка / заява з про відкритий рахунок у банківській установі

6 - заява

 

Для перевірки інформації щодо подовження чи призупинення права на житлово-комунальні пільги, за потребою, можливо звернутися за адресою: вул.Пирятинська 1,   каб.4, у понеділок та п’ятницю
тел. 5-65-34

З 01.01.2018 соціальна податкова пільга становить 2470 грн.  

      Управління соціального захисту населення  Яготинської районної державної адміністрації інформує, що 7 грудня 2017 року прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», яким встановлено розміри прожиткового мінімуму для різних демографічних груп населення та розмір мінімальної заробітної плати. Ці показники впливають на розміри соціальних виплат, мінімальних пенсій, а також податкової соціальної пільги. 

    Розмір податкової соціальної пільги (ПСП) визначається у відсотках і залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (п. 169.1-169.4 ПКУ). 

     Згідно Закону про бюджет 2018, у новому році прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 становить 1762 грн. ПСП може бути застосована до заробітної плати, розмір якої не перевищує суму прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць станом на 1 січня, помножену на 1,4 та округлену до найближчих 10 гривень (п. 169.4.1. ПКУ). У 2018 році ця сума складатиме: 

1762 × 1,4 = 2470 грн.