Робота сектору обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

 

 

Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації 

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі – сектор) є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації (надалі – управління), що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління.

1.2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів Київської обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, наказами начальника управління, Положенням про управління та даним положенням про сектор. Положення про сектор затверджується начальником управління.

1.3.При виконанні покладених на сектор завдань безпосередньо керується Законами України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про увічнення Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» , постановами Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням», від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції ».

1.4.Працівники сектору призначаються на посади й звільняються з посади начальником управління в порядку, встановленому чинним законодавством. 

1.5.Посадові обов’язки працівників сектору затверджуються начальником управління;

1.6.Ліквідація і реорганізація сектору здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленому законодавством.

1.7.Сектор правами юридичної особи не володіє.

 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ 

2.1. Призначення компенсаційних виплат інвалідам та іншим категоріям громадян.

2.2. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.

2.3. Організовувати інформаційно – роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці.

2.4. Співпрацювати з районним центром зайнятості в питаннях працевлаштування інвалідів.

2.5. Організовувати професійне навчання інвалідів шляхом направлення  їх на курси та учбові заклади системи соціального захисту, сприяти організації виробництв, що використовують працю інвалідів. 

2.6.  Оформляти відповідні документи для надання матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, членам їх сімей.

2.7. Направляти пристарілих, інвалідів та дітей-інвалідів в будинки-інтернати по путівках вищестоящих органів соціального захисту.

2.8. Здійснювати роботу по виявленню інвалідів, які потребують забезпечення кріслами колісними, та видачі і оформлення документів для їх своєчасного отримання.

2.9. Виявляти осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги, вести  їх облік та сприяти їм у протезуванні.

2.10. Вести облік інвалідів, які потребують забезпечення автотранспортом.

2.11. Виявляти і брати на облік інвалідів і пенсіонерів та учасників АТО, які потребують санаторно-курортного лікування, забезпечувати видачу путівок відповідно до чинного законодавства. 

3. СЕКТОР ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ 

3.1. Опрацьовує заяви щодо призначення компенсаційних виплат, розраховує їх розмір.

3.2. Готує клопотання щодо подальшого призначення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

3.3. Формує базу даних інвалідів, веде Центральний банк даних з   проблем інвалідності.

3.4. Організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів,  ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку засобами пересування та реабілітації.

3.5. Сприяє працевлаштуванню інвалідів, здобуттю ними освіти, кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

3.6. Надає пропозиції при розробці проектів комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку.

3.7. Забезпечує в разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей – інвалідів.

3.8. Видає посвідчення інвалідам війни.

3.9. Надає консультативно – правову допомогу громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення компенсаційних виплат, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів.

3.10. Готує проекти відповідей на звернення  громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів з питань, що належать до компетенції сектору, вживає заходів до усунення причин, які викликають скарги.

3.11. Забезпечує своєчасну підготовку звітів та інформацій.

3.12. Інформує населення з питань, що належать до компетенції сектору, через засоби масової інформації.

3.13. Виконує інші функції, які випливають з покладених на сектор завдань.

 4. СЕКТОР МАЄ ПРАВО 

4.1. Готувати проекти запитів з питань, що належать до компетенції сектору.

4.2. Одержувати на запити необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до компетенції сектору від підприємств, установ, організацій.

4.3. Брати участь у нарадах, інших заходах, що належать до компетенції сектору.

4.4. Подавати для розгляду начальнику управління пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору.

4.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору. 

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРУ 

5.1. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається та звільняється з посади наказом начальника управління в порядку, встановленому законодавством.

5.2. Завідувач сектору здійснює керівництво та контроль за діяльністю сектору, несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, розподіляє обов’язки між працівниками сектору, очолює і контролює їх роботу.

5.3. Робота сектору ведеться згідно з планом, який складається на основі перспективних та поточних планів роботи управління, доручень керівництва, функцій сектору.

5.4. Сектор в процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та секторами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

5.5. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ сектору. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ.

6.1. Сектор несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2. За порушення трудової і виконавської дисципліни, вимог Закону України «Про державну службу» працівники сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВЯ’ЗКИ СЕКТОРУ 

7.1. Сектор в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки зі структурними підрозділами управління: відділом бухгалтерського обліку, звітності та виплат, сектором грошових виплат, відділом з питань праці та соціально-трудових відносин, відділом прийому громадян, відділом персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділом прийняття рішень, призначень виплат та компенсацій, відділом з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

7.2. Сектор надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямів діяльності сектору.

7.3. Сектор одержує в межах компетенції управління, в установленому порядку від відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплат, сектору грошових виплат, відділу з питань праці та соціально-трудових відносин, відділу прийому громадян, відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділу прийняття рішень, призначень виплат та компенсацій, відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, відділу освіти Яготинської РДА, Центральної районної лікарні, військомату, Яготинського районного центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України в Яготинському районі,  відділення фондів соціального страхування,    відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, Яготинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) інформацію, документи, статистичні та оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань в терміни встановлені законодавством та Інструкцією з діловодства або в більш стислі терміни, якщо цього вимагає необхідність негайного виконання поставлених завдань.

7.4. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який керує роботу сектору, в межах своїх повноважень сектор готує проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів, які надаються Яготинській районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів погоджує з заступником начальника управління.

7.5. Проекти наказів підготовлені сектором, погоджуються в порядку передбаченому Інструкцією з діловодства. 

Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції

 Психологочна реабілітація учасникам  антитерористичної операції

       Управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації проводить відбір суб’єктів надання послуг із психологочної реабілітаціїучасникам  антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції  Гідності (установ, організацій, закладів незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців).

        Для включення установи, організації, закладу , фізичної особи-підприємця до переліку  суб’єктів, що надають вказані послуги просимо надати на електронну адресу управління соціального захисту населення Яготинської районної  державної адміністрації ( rjЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) необхідні матеріали:

1) підтвердні документи щодо відповідності суб’єкта надання послуг вимогам;

2) гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та готовність до укладення договору із зазначенням:реквізитів суб’єкта надання послуг (ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; юридичної та поштової адреси; електронної адреси; номера телефону/телефаксу; банківських реквізитів для перерахування бюджетних коштів; інформації про наявність офіційного веб-сайту); місця (адміністративно-територіальної одиниці) надання послуг; інформації про приміщення, які належать суб’єкту надання послуг або взяті ним в оренду, та в яких будуть надаватися послуги із психологічної реабілітації; орієнтовних строків початку надання послуг після надходження відповідного запиту від управління соціального захисту;

3) інформацію про умови проживання та харчування (у разі надання послуг із психологічної реабілітації у стаціонарних умовах), а саме: копії документів про відповідність приміщень і матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів; відомості про умови проживання, а саме: площу, умеблювання, наявність побутових приладів та комунальних зручностей (санвузол, електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), холодне та гаряче водопостачання), а також урахування особливостей проживання осіб з інвалідністю (вимоги доступності) та осіб різних статей;

4) перелік послуг із психологічної реабілітації, що можуть надаватися учаснику антитерористичної операції чи постраждалому учаснику Революції Гідності;

5) інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації, розрахунок (калькуляцію) реальної вартості послуг із зазначенням вартості усіх складових кожної послуги.

Прохання  вказаний пакет документів надавати до управління за адресою: Київська обл.,м.Яготин, вул.Пирятинська,1 тел. 04575-5-61-27,е-mail:                        rjЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Дякуємо за співпрацю.