Робота адмінперсоналу

 

Список працівників управління соціального захисту населення  Яготинської районної державної адміністрації станом на 01.01.2018 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Займана посада

  1. Адмінперсонал

1.

Сухенко Тетяна Петрівна

01.07.1965

Начальник управління

2.

Коверник Наталія Владиславівна  

28.08.1977

Заступник заступника управління 

3.

Гордієнко Ольга Миколаївна

11.03.1981

Головний спеціаліст з кадрово-правової роботи

4.

Гордієнко Микола Олександрович

18.08.1985

Головний спеціаліст з програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації

5.

Кліменкова Анна Вікторівна

24.08.1992

Головний державний соціальний інспектор

6.

Семеняка Андрій Анатолійович

03.03.1990

Державний соціальний інспектор

7.

Куропятник Людмила Василівна

02.01.1963

Секретар керівника

 

  1. Відділ бухгалтерського обліку та виплат

1.

Меркотун Тетяна Миколаївна

25.09.1975

Начальник відділу – головний бухгалтер

2.

Ганжа Юлія Анатоліївна

03.03.1986

Головний спеціаліст, бухгалтер

3.

Жупина Олена Григорівна

16.05.1974

Головний спеціаліст

4.

Завертайло Юлія Володимирівна

24.05.1987

Головний спеціаліст

5.

Борщик Людмила Володимирівна

14.05.1982

Головний спеціаліст

6.

Усик Леся Миколаївна

07.05.1987

Головний спеціаліст

  1. Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

1.

Кабанець Ірина Петрівна

14.08.1978

Начальник відділу

2.

Олефіренко Лідія Григорівна

10.05.1960

Головний спеціаліст

3.

Миколаєнко Лідія Валентинівна

07.07.1970

Головний спеціаліст

  1. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

1.

ВАКАНТНА ПОСАДА

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

 

Редька Ольга Сергіївна

07.03.1986

Головний спеціаліст

2.

Цюпцюн Алла Григорівна

(відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами)

08.08.1980

Головний спеціаліст

3.

Сідько Юлія Миколаївна

06.09.1980

Провідний спеціаліст

 

4.

Власенко Оксана Володимирівна

02.11.1985

Спеціаліст

  1. Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

1.

Бакум Світлана Михайлівна

09.07.1971

Завідувач сектору

2.

Хижняк Тетяна Олександрівна

25.11.1070

Головний спеціаліст

  1. Відділ прийому громадян

1.

Омельчук Тетяна Володимирівна

16.09.1980

Начальник відділу

2.

Бондар Юрій Валерійович

27.10.1988

Головний спеціаліст

3.

Жукова Людмила Дмитрівна

21.12.1979

Головний спеціаліст

 

4.

Ладейщикова Ірина Олексіївна

17.10.1977

Головний спеціаліст

  1. Відділ прийняття рішень, призначень виплат та компенсацій

1.

Шкуркіна Данута Іллівна

23.03.1974

Начальник відділу

2.

Бондаренко Юлія Миколаївна

19.01.1980

Головний спеціаліст

3.

Іваніщенко Алла Олександрівна

09.04.1973

Головний спеціаліст

4.

Литвиненко Юлія Григорівна

20.03.1981

Провідний спеціаліст

  1. Сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

1.

Пушенко Надія Миколаївна

26.08.1978

Завідувач сектору

2.

Помазун Тетяна Миколаївна

29.12.1992

Головний спеціаліст

  1. Технічний персонал

1.

Булан Микола Олександрович

04.07.1955

Водій

2.

Сидоренко Світлана Вікторівна

23.04.1961

Прибиральниця


Положення
про управління соціального захисту населення
 Яготинської районної державної адміністрації

1. Загальні положення
1. Управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Яготинської районної державної адміністрації, що утворюється головою Яготинської районної державної адміністрації, підпорядковане голові Яготинської районної державної адміністрації та підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.
2. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.
Управлінню забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
3. Управління забезпечує на території Яготинського району реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.
4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Яготинської районної державної адміністрації, а також Положенням про управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації (далі - Положення).

ІІ. Основні завдання управління
1. Підготовка пропозицій до проектів регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць; підвищення рівня життя.
2. Забезпечення реалізації державної політики у сферах соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, в тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань.
3. Сприяти у реалізації державної політики зайнятості населення на території Яготинського району, зниження рівня безробіття.
4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.
5. Організація на території Яготинського району надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, що надають соціальні послуги.

ІІІ. Функції управління 
1. Організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, доручень і розпоряджень голів Київської обласної та Яготинської районної державних адміністрацій.
2. Здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально – економічного розвитку Яготинського району.
4. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.
5. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
6. Розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови Яготинської районної державної адміністрації, у визначених законом                випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення.
7. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
8.  Бере участь у підготовці звітів голови Яготинської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Яготинської районної ради.
9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Яготинської районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові Яготинської районної державної адміністрації.
10. Забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції.
11. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.
12. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
13. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
14. Постійно інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень.
15. Виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
16. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
17. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
18. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
19. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
20. Забезпечує захист персональних даних.
21. Проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та полає пропозиції щодо їх врегулювання Яготинській районній державній адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.
22. Організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями.
23. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців.
24. Вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці шляхом надання методичної допомоги підприємствам, організаціям та установам правильності встановлення пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
25. Бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення, координує реалізацію заходів, передбачених районною програмою зайнятості населення.
26. Сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості, підвищенню конкурентно-спроможності  робочої сили, продуктивної праці.
27. Забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань.
28. У сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян проводить призначення та виплату:
1) щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової  допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відсторонювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлення під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;
2) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
3) субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
4) пільг з опати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян тощо;
5) забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;
6) забезпечує організацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;
7) здійснює своєчасне призначення та виплату компенсацій та інших соціальних виплат відповідно до законодавства України;
8) забезпечує виконання завдань покладених на головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
9) забезпечує у межах своєї компетенції надання встановлених законодавством України пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україні сімей загиблих військовослужбовців та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
10) здійснює роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни, учасників війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
11) організовує роботу районної комісії із розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;
12) забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати - героїня»;
13) забезпечує організацію санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
14) подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
15) забезпечує виплату довічних державних стипендій учасника бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить аналіз призначених стипендій та інформує Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасника бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
29. У сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:
1) бере участь у вивченні потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, сприяє організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
2) бере участь в організації роботи зі створення розвитку мережі закладів, установ, притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям (особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги);
3) забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
4) проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ і служб з реалізації законодавства України;
5) проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернат них установ, інших закладів, установ та служб, що надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;
6) приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги, зокрема, вирішує питання, пов’язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
7) сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
8) контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;
9) співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям /особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;
10) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;
11) у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;
12) у межах компетенції проводить роботу щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;
13) подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;
14) сприяє інтеграції в суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».
30. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:
1) сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
2) організовує роботу з забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
3) сприяє у веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями ( в тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства України;
4) проводить виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
5) проводить роботу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, з урахуванням гендерної складової;
6) бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення;
7) створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;
8) забезпечує наповнення даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;
9) виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

ІV. Права управління
1. Отримувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Яготинської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання передбачених для нього завдань.
2. Залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Яготинської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
3. Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Яготинської районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення.
4. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
5. Скликати у встановленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
6. В межах повноважень ініціювати створення та брати участь у роботі комісій, утворених при Яготинській районній державній адміністрації.

V. Обов’язки і права начальника управління
1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Яготинської районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку.
Начальник управління– відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу» є керівником державної служби управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації.
2. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням,  несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові Яготинської районної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції та визначає обов’язки працівників управління;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Яготинської районної державної адміністрації;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою Яготинської районної державної адміністрації про виконання завдань управління та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії Яготинської районної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Яготинської районної державної адміністрації за дорученням керівництва Яготинської районної державної адміністрації;
11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;
12) подає на затвердження голові Яготинської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Яготинської районної державної адміністрації кошторису управління;
14) проводить підбір кадрів;
15) організовує планування роботи з персоналом управління, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
16) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби управління підготовленими фахівцями згідно з вимогами професійної компетентності та стимулює просування по службі;
17) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
18) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
19) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, виконує інші повноваження з питань державної служби;
20) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
21) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
22) присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
23) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
24) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців управління, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
25) встановлює премії державним службовцям управління відповідно до затвердженого Положення про преміювання управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації;
26) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
27) забезпечує дотримання працівниками управління правил службового та внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
28) погоджує призначення на посади та звільнення з посад директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та директорів будинків – інтернатів районної комунальної власності;
29) виконує інші повноваження, визначені законодавством.
3. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Яготинської районної державної адміністрації або Департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.
4. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Яготинської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
6. Штатний розпис управління затверджує голова Яготинської районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
7. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


VI. Взаємовідносини (службові зв’язки) і іншими структурними підрозділами
1. Управління у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Яготинської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності отримання та передавання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.


Положення про відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення

Положення про відділ прийому громадян управління соціального захисту населення


Положення про сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення

Положення про відділ бухгалтерського обліку та виплат управління соціального захисту населення

Положення про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення

Положення про сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС