Головна - Районна державна адміністрація - Антикорупційна діяльність

Антикорупційна діяльність

Для забезпечення належної роботи щодо запобігання та протидії корупції, оперативного інформування та реагування на можливі корупційні правопорушення з боку посадових осіб, керівництво Яготинської районної державної адміністрації надає телефони довіри за якими потрібно звертатися громадянам:

Урядова гаряча лінія  0-800-507-309

Яготинська районна державна адміністрація Київської області
07700, м.Яготин, вул. Незалежності, 110 тел. 045-75-5-66-82

Інформація про посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень:

Начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату рда -

Осьмак Євдокія Хомівна, тел. (04575) 5-66-29

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Яготинсько районної

державної адміністрації

                             О.Ф. Дерунець

10.04.2017 № 25/1

Заходи

на виконання Антикорупційної програми

Київської обласної державної адміністрації на 2017 рік,

затвердженої розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 10.03.2017  №  94 


з/п

Перелік
завдань та заходів

Термін виконання заходу

Виконавці

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

 

I.   Організаційні заходи

 

 

Забезпечення реалізації Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про запобігання корупції»

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації;

підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління райдержадміністрації

Зменшення рівня корупційних ризиків

 

 

Розміщення та постійне поновлення на офіційної веб-сторінки райдержадміністрації методично-консультаційного змісту, що регламентують отримання адміністративних послуг

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

Зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг

 

 

Удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг

2017 рік

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органів виконавчої влади

 

 

Послідовне впровадження розробленої на загальнодержавному рівні системи електронного документообігу

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

 

забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органів виконавчої влади

 

 

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про очищення влади», а також постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» в частині проведення органами Державної фіскальної служби перевірки достовірності відомостей щодо доходів, отриманих із законних джерел, наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації, поданій особою, яка підлягає перевірці, за минулий рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 110 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади»

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації;

Відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів

 

II.   Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 

 

Максимальна комп’ютеризація документообігу, впровадження та удосконалення системи «єдиного вікна»

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Зведення до мінімуму безпосередніх контактів громадян з посадовими особами

 

 

Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України

2017 рік

 відділ юридичного забезпечення та зверненнями громадян; відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату адміністрації

Профілактика випадків втягування державних службовців у корупційну діяльність

 

III.   Забезпечення доброчесності на публічній службі

 

 

Забезпечення виконання та дотримання розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції»

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

 

Профілактика втягування державних службовців органів виконавчої влади та посадовців місцевого самоврядування у корупційну діяльність

 

 

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо заборон і обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції», обов’язковий аналіз та обговорення в колективах випадків притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

 

Зменшення корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади

 

 

Інформування державних службовців щодо важливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у процесі здійснення службових повноважень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

 

Унеможливлення існування корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади шляхом урегулювання приватного інтересу у сфері, де виконуються повноваження

 

 

Взаємодія та удосконалення механізму зворотного зв’язку з громадськістю в питаннях інформування про факти корупційних правопорушень шляхом вироблення, затвердження та доведення до громадськості порядку (алгоритму) такого інформування

 

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

 

Участь громадськості у виявленні та протидії корупції

 

 

Забезпечення дотримання вимог розділу XI Закону України «Про запобігання корупції» (відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків). Аналіз дотримання цієї вимоги в органах виконавчої влади

2017 рік

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Безумовне виконання антикорупційного законодавства органами виконавчої влади

 

 

Забезпечення щорічного підвищення кваліфікації державних службовців, які здійснюють організацію та контроль за дотриманням антикорупційного законодавства України

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

 

Підвищення кваліфікації та рівня антикорупційних знань

 

 

Участь у короткотермінових семінарах з питань запобігання корупції для державних службовців

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

Підвищення кваліфікації та рівня антикорупційних знань

 

IV.   Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до

інформації про діяльність органів державної влади

 

 

Забезпечення інформування громадськості у засобах масової інформації про комплексні заходи протидії корупції, що організовуються та виконуються органами виконавчої влади

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації , сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації

 

Забезпечення прозорості і гласності у практичній діяльності органів виконавчої влади

 

   

 

Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2017 рік

Сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації, відділ юридичного забезпечення та зверненнями громадян

Забезпечення прозорості і гласності у практичній діяльності органів виконавчої влади

 

 

Створення нових та удосконалення існуючих механізмів доступу фізичних, юридичних осіб, а також об’єднань громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади

2017 рік

Сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації

Забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність органів виконавчої влади

 

 

Забезпечення доступу до усіх прийнятих та таких, що є чинними, актів райдержадміністрації з метою участі громадськості у реалізації державної політики, а також проведення їх аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, що можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та у подальшій роботі

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Забезпечення відкритості органів виконавчої влади, а також сприяння участі громадськості у реалізації державної політики

 

 

Проведення (за підсумками року) аналізу практичного застосування та реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації;

за участю громадської ради при Яготинській районній державній адміністрації

Забезпечення прозорості в роботі органів влади

 

V.   Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 

 

Проведення щорічного моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених райдержадміністрації для виконання загальнодержавних програм

2017 рік

Управління фінансів райдержадміністрації;

за участю громадської ради при Яготинській районній державній адміністрації

Забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів

 

 

Створення та забезпечення оновлення розділу звітності за результатами реалізації районних програм на офіційному сайті райдержадміністрації. Забезпечення доступу громадськості до звітів про стан та результати виконання регіональних цільових програм на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, проведення із залученням громадськості аналізу досягнутих показників та оцінку ефективності використання бюджетних коштів за результатами виконання регіональних цільових програм

2017 рік

Сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації, управління фінансів райдержадміністрації;

 

Створення можливості інформування широкого загалу про обсяг реальної дієвості та ефективності запроваджень органами виконавчої влади, встановлення можливості проведення аналізу досягнутих показників та оцінки ефективності використання бюджетних коштів

 

 

Забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти. Забезпечення проведення із залученням громадськості моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель»

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації;

за участю громадської ради при Яготинській районній державній адміністрації

 

Забезпечення прозорості у діяльності органів влади

 

 

Забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах останніх для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також обговорення, зорієнтованих для вироблення пропозицій і рекомендацій, щр можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та у подальшій роботі

 

2017 рік

 

Сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації, відділ юридичного забезпечення та зверненнями громадян, відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

Забезпечення участі громадськості у протидії корупції

 

 

Використання та врахування результатів громадських антикорупційних експертиз, а також інших об’єктивних пропозицій і рекомендацій за результатами проведення відповідного аналізу та обговорення при прийнятті або внесенні змін до нормативно-правових актів органів виконавчої влади

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

Прийняття максимально ефективних та дієвих нормативно-правових актів, а також участі громадськості у реалізації державної політики

 

 

Організація проведення та узагальнення результатів громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг окремим суб’єктам господарювання

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Налагодження та підвищення рівня співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства

 

VII.   Інформаційно-роз’яснювальна робота

 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації, відділ юридичного забезпечення та зверненнями громадян

Формування стійкого негативного ставлення до корупції

 

 

Організація спільно з громадськими організаціями району науково-методичних і науково-практичних конференцій, «круглих столів» інших антикорупційних заходів за участю влади

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації, відділ юридичного забезпечення та зверненнями громадян

Підвищення рівня знань громадян у сфері протидії корупції

 

 

Забезпечення рівних можливостей для доступу сільгоспвиробників усіх форм власності до участі у галузевих програмах розвитку агропромислового комплексу

2017 рік

Управління агропромислового розвитку

райдержадміністрації

Попередження зловживань посадовими особами, забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики

 

VIII.   Зниження рівня корупції в сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, тощо

 

 

Участь в аудиторських перевірках з метою попередження корупційних проявів, пов’язаних з фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

Попередження корупції при виконанні повноважень службовими особами

 

 

Проведення заходів, необхідних для формування у державних службовців адміністрації усвідомлення важливості і відповідальності державної служби та удосконалення системи професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику

2017 рік

Структурні підрозділи

райдержадміністрації, відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

Зменшення проявів корупційних ризиків при виконанні посадовими особами своїх повноважень

 

 

Створення рівноцінних умов для надання медичної допомоги усім громадянам. Протидія явищу неформальних платежів у закладах охорони здоров’я. Моніторинг дотримання законодавства про благодійну діяльність (щодо збору добровільних благодійних пожертв з користувачів медичної допомоги у закладах охорони здоров’я)

2017 рік

Керівництво закладів охорони здоров’я на території району

Усунення корупціогенних чинників при наданні медичної допомоги

 

 

Організація та проведення у медичних закладах різнопланових антикорупційних заходів. Запобігання примусовим платежам з користувачів медичної допомоги під приводом благодійності та добровільності, необхідних для отримання медичної допомоги

2017 рік

Керівництво закладів охорони здоров’я на території району

Усунення корупціогенних чинників при наданні медичної допомоги, підвищення рівня антикорупційних знань та формування у широкого загалу нетерпимого ставлення до проявів корупції

 

 

Систематичний розгляд питань дотримання раціонального планування, використання та охорони обласних земельних ресурсів, прав громадян на землю, запобігання зловживань при використанні земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного, водного фонду та сільськогосподарського призначення

2017 рік

Сектор житлово - комунального господарства та архітектури райдержадміністрації

 

Профілактика та зниження корупційних проявів

 

 

Своєчасне інформування правоохоронних органів про можливе вчинення державними службовцями райдержадміністрації корупційних правопорушень

 

2017 рік

Керівництво райдержадміністрації , відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

Участь органів влади у заходах щодо запобігання корупції

 

IX.   Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

 

 

Розгляд та обговорення на спільному засіданні громадської ради при райдержадміністрації стану виконання в органах виконавчої влади області антикорупційного законодавства України

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

Участь громадськості в реалізації державної антикорупційної політики

 

 

Проведення із залученням громадських організацій конференцій, «круглих столів», прес-конференцій, зустрічей з представниками органів влади з метою формування в суспільстві негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів

2017 рік

Сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації

Безпосередня участь громадськості у реалізації державної антикорупційної політики

 

 

Забезпечення безперешкодного доступу громадськості до наявної в органах виконавчої влади інформації про організацію та практичне виконання комплексних антикорупційних заходів

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації

Забезпечення прозорості і гласності органів виконавчої влади в антикорупційній діяльності

 

 

Висвітлення при проведенні єдиних днів інформування населення правових і практичних аспектів найбільш актуальних проблем боротьби з корупцією на національному та регіональному рівні

2017 рік

Сектор з питань внутрішньої політики, інформації, зв’язків з громадськістю апарату адміністрації

Формування у широкого загалу негативного ставлення до корупції

 

 

Стимулювання розвитку діяльності студентських рад щодо запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах

2017 рік

Сектор молоді та спорту адміністрації

Забезпечення участі студентів у запобіганні та протидії корупції

 

 

Формування антикорупційної правосвідомості учнівської молоді через поширення знань про антикорупційне законодавство шляхом проведення тематичних занять та лекцій з питань запобігання корупції у загальноосвітніх та інших навчальних закладах  незалежно від форми власності

2017 рік

Відділ освіти адміністрації, сектор молоді та спорту адміністрації

Забезпечення участі молоді у запобіганні та протидії корупції

 

 

Систематичне проведення прямих телефонних ліній на тему: «Суспільство проти корупції» за участю керівників державних органів влади

2017 рік

Відділ управління персоналом та  організаційної роботи апарату адміністрації, відділ юридичного забезпечення та звернень громадян апарату адміністрації

Формування у громадськості негативного ставлення до корупції

 

 

Організація та проведення конкурсів на кращий плакат, листівку антикорупційної тематики в загальноосвітніх та інших навчальних закладах району

2017 рік

Відділ освіти адміністрації, сектор молоді та спорту адміністрації

Формування у дітей та молоді навичок щодо протидії корупції

 

 

Проведення в публічних бібліотеках, бібліотеках освітніх установ району виставок друкованої продукції антикорупційного спрямування, зустрічей із журналістами та письменниками, які висвітлюють антикорупційну тематику

2017 рік

Відділ культури, національностей та релігій адміністрації,

відділ освіти адміністрації

 

Забезпечення участі громадськості у протидії корупції

 

 

 

17 липня 2014 року управлінням внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Київській області спільно з працівниками Головного Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю служби безпеки України затримано старшого оперуповноваженого відділу викриття економічних злочинів оперативного управління Броварської ОДПІ під час отримання хабара в сумі 800 доларів США. За вказаним фактом прокуратурою Київської області відкрито кримінальне провадження. Впійманому на хабарництві обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт. Працівниками управлінням внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження.    

Для викорінення серед працівників органів Міндоходів такого ганебного явища, як корупція, управлінням внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Київській області постійно проводяться профілактичні заходи. Так, з початку року працівниками управління проведено 350 таких заходів, в тому числі 152 бесіди в робочих колективах та 76 службових розслідувань та перевірок, за результатами яких  підготовлено та направлено 53 подання, винесено 63 офіційних застереження, а 17 співробітників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

 За І півріччя поточного року проведено 20 обстежень адміністративних будівель та розглянуто 137 кандидатів на працевлаштування.

Результатом співпраці працівників управління із співробітниками Київської митниці Міндоходів стало складення 186 протоколів про порушення митних правил на загальну суму близько 10,5 млн. грн.

 За січень-червень 2014 року управлінням внутрішньої безпеки направлено 2 матеріали про порушення податкового законодавства до підрозділів ГУ Міндоходів, в результаті розгляду яких  донараховано понад 3,3 млн. гривень. Крім того, попереджено незаконних виплат податку на додану вартість на суму майже 1,3 млн. гривень.          

ГУ Міндоходів у Київській області

 

вчора
20 липня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про енергетичну е...
вчора
Голова райдержадміністрації Дерунець О.Ф. провів нараду за участі першого заступника Рудніцької О.І....
вчора
21 липня 2017 року Яготинським районним  сектором в рамках акції «Запобігти Врятувати Доп...
вчора
21 липня 2017 року інспекторським складом Яготинського районного сектору з метою безпечного відпочин...
вчора
Через пункт пропуску «Бориспіль» намагалися ввезти на територію України партію сильнодію...