Головна - ОУПФУ - Адміністративні послуги

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управлінням Переяслав-Хмельницького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області (далі – управління) надаються наступні адміністративні послуги:

  1. видача пенсійних посвідчень;
  2. видача свідоцтв на загальнообов’язкове державне соціальне страхування .

Одержувачами адміністративної послуги (пенсійного посвідчення) є особи, які перебувають на обліку в управлінні як одержувачі пенсії (далі - пенсіонер).

Адміністративна послуга надається на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім'я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) групи, причини інвалідності;

8) терміну дії посвідчення.

Відомості надаються управлінню відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 N 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 427/9026 (далі - Порядок).

Управління після надходження зазначених відомостей від пенсіонера забезпечує виготовлення пенсійних посвідчень.

Термін виготовлення пенсійних посвідчень - один місяць.

Пенсійне посвідчення видається управлінням особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, - опікуну, піклувальнику, батькам при пред'явленні паспорта та відповідних підтверджувальних документів під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень.

У випадках неточного запису, виявлення помилки, у випадку смерті пенсіонера, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законом, пенсійне посвідчення підлягає знищенню

У разі якщо пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, а у разі, якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою особи, якій призначено пенсію, видається його дублікат.

У таких випадках робиться відповідна відмітка у пенсійній справі.

Старе пенсійне посвідчення або пенсійне посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню.

Адміністративні послуги щодо видачі пенсійних посвідчень та страхових свідоцтв здійснюються безоплатно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративних послуг, встановлені законодавством України про державну службу.

Надання адміністративних послуг здійснюється за адресами:

  1. Для жителів смт. Згурівки та Згурівського району: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Українська, 19.
  2. Для жителів м. Яготина та Яготинського району: Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 235.
  3. Для жителів м. Переяслава-Хмельницького та Переяслав-Хмельницького району: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 28.

Одержувачі адміністративних послуг можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, за контактними телефонами:

  1. Для жителів смт. Згурівки та Згурівського району:                         04570-5-04-38, 04567-5-38-20
  2. Для жителів м. Яготина та Яготинського району:                           04575-5-65-56,  04567-5-38-20
  3. Для жителів м. Переяслава-Хмельницького та Переяслав-Хмельницького району: 04567-5-38-20

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

Видача пенсійних посвідчень здійснюється відповідно до графіка роботи управління.

Послуги надаються у міру надходження відповідних документів у терміни, визначені законодавством.