6 сесія

Рiш_зверненняi_до_президента.doc

Звернення_до_Президента_пункт_бiженцiв.doc

РIш.№_101_-06-_VII_Про_затвердження_звiту.doc

Видатки.xlsx

Доходи_(2).xlsx

Рiш._№_102-_06_-_VII_звiт_програиа_соцiал_но-економiчного_розвитку_за_2015_рiк_(1).doc

РIш.№_103_-06-VII__Оздоровлення.doc

РIш.№_104_-06-VII__Назустрiч_дiтям.doc

Рiш№_105-_06_-_V__Про_хiд_виконання_цiл_овоi_програми_захисту_населення_.doc

РIш.№_106_-06-_VII_Земел_на_АТО.doc

Рiш._№_107_-__06__-__VII_передача__в_оренду_100_квм_(2)_(1).doc

Рiш._№_108-_06_-_VII__передача__в_оренду_82_квм_.doc

Рiш._№_109_-_06_-_Затв.нового_статуту_Гензерiвка.doc

статут_Гензерiвс_кого_днз.doc

Терцентр_,_рiшення_.doc

Додаток_1_Положення_про_терцентр.doc

Додаток_2.docx

Рiш._№_111_-__06__-VII_про_рацiонал_не_використання_Вiночок_.doc

РIш.№_112_-06-VII__Звiт_тимч._контр._комiсii.doc

Рiш._№_113-_06_-VII_Яготинс_кi_вiстi_.doc

Рiш._№_114_-__06__-VII_яготин_маслозавод_санзона.doc

РIш.№_115_-06-_VII__Висовен__Л.С.doc

РIш.№_116-06-_VII_Кулiнс_кий_В.А.doc

РIш.№_117_-06-_VII_Руднiц_ка_П.Ю.doc

РIш.№118_-06-_VII__Лаврец_кий_Б.Д.doc.doc

РIш.№_119_-06-_VII_Нiкiтченко_Л.М.doc